God’s Werknemers!

Jesaja 49 :
8 Dit zegt de HEER:
In het uur van mijn genade geef ik je antwoord,
op de dag van de redding zal ik je helpen.
Ik zal je behoeden, ik neem je in dienst
voor mijn verbond met de mensen,
om het land weer op te richten,
om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven,
9 om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’
en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’
Langs wegen zullen zij weiden,
op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.
10 Ze zullen dorst noch honger lijden,
de zinderende hitte zal hen niet kwellen
en de zon zal hen niet steken,
want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden
en hen naar waterbronnen voeren.
11 Ik effen al mijn bergen tot een weg,
ik zal mijn paden plaveien.
12 Kijk! Zij daar komen van ver,
en kijk, zij uit het noorden, en uit het westen,
en zij uit het land van Syene.
13 Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.
14 Sion zegt:
‘De HEER heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’
15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.

Een mooie tekst! God laat hierin zien dat Hij jou en mij met een plan heeft aangenomen!
Voor Zijn verbond met de mensen, om het land weer op te richten en het verlaten erfgoed in eigendom weer terug te geven.

Het verbond met de mensen. God’s verbond aan ons, Zijn redding en genade en liefde die Hij voor ons allemaal heeft. Wij mogen tot God komen en Zijn verbond aannemen om er vervolgens van te genieten en in vrijheid en licht te leven zoals vers 9 begint.

Het ‘leuke’ aan deze Bijbeltekst is dat het spreekt over mensen uit alle gebieden, alle omstandigheden EN de mensen uit Syene (Ook wel bekend als Aswan).

Syene was in de tijd waarin deze tekst is geschreven een belangrijke militaire en handels plaats, die bekend stond om zijn vele steengroeves.
Ook is het een van de eerste plaatsen van Egypte. Het bijzondere van Syene is dat het behoort tot de droogste bewoonde gebieden van de wereld. Een soort ‘Hel op Aarde’ dus.

Er komen dus ook mensen uit Syene om het verbond met de Heer te sluiten. Mensen die de meest dorre, droge, donkerste, meest nare plaatsen van de wereld gezien hebben.

Dat is toch een heerlijke belofte die God daar doet?! God vertelt ons, ver voordat het ook maar een beetje relevant is voor de volkeren omdat Jezus nog niet gekomen is, dat mensen van alle uithoeken van de wereld, uit de donkerste, zwaarste plaatsen zich tot God keren en Zijn grootheid verkondigen, aannemen en willen verspreiden.

Waar ik een beetje heen wil met dit stukje is dat God jou en mij in dienst heeft genomen (vers 8 ) om mensen tot God te brengen. Waarom, zal je nu denken.. Er zijn al zoveel mensen die dat doen!
Waarom niet? – Jij bent ook tot God gebracht door iemand, waarom zou je dit geweldige niet door geven?
Je bent in dienst! – God heeft jou als het ware in dienst genomen toen je tot Hem kwam en Hij zorgt dat het allemaal gaat zoals Hij wil! (vers 10 – 11)
Mensen weten het niet.. – Vers 14 – Sion (en de mensen ook) zegt: ‘De HEER heeft mij verlaten, mijn Heer is mij vergeten.’ Maar wat zegt God hierop? Vers 15 en 16 :
15 Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?
Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.
16 Ik heb je in mijn handpalm gegrift,
je muren staan mij steeds voor ogen.

God vergeet niemand! Maar dat weten ze niet en iemand moet ze het vertellen! Dus als jij de enige bent in je omgeving die God kent, vertel dan aan anderen wat jou ook verteld is! God kent iedereen, Jou muren staan Hem steeds voor ogen.. Jij staat God steeds voor ogen, en de persoon naast jou dus ook. Geef hen ook de keuze om God aan te nemen en vertel ze dit!
God zal zorgen dat ze nooit meer dorstig zijn en honger leiden. Overal kunnen wij weiden, zelfs op dorre grond. God beschermt ons overal voor, ook al voelt dat soms niet zo..
Ook als je mensen naar God leidt kan je je soms erg alleen en aangevallen voelen. Je kan je ‘down’ voelen omdat alles tegenzit, omdat mensen je niet begrijpen, omdat mensen niet naar je willen luisteren. God belooft je, dat je uiteindelijk de mensen naar de waterbronnen zult brengen. Hij belooft je dat Hij bergen zal effenen en paden zal plaveien om je te helpen bij de waterbronnen te komen en mensen met Zijn verbond kennis te laten maken.
Lees Jesaja 49 eens door, het is een mooi hoofdstuk met veel beloften aan ons als dienaren van God.
Laten we daarom ook bidden voor elkaar en voor onszelf om de vrijmoedigheid, ‘brutaliteit’ en kennis om mensen te vertellen over ons geloof en over de belofte die God voor iedereen heeft.
RHT
‘O LORD, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things, things planned long ago.’ (Isaiah 25:1)

Advertisements

One thought on “God’s Werknemers!

  1. Wij mogen dankbaar zijn indien wij in dienst van God mogen komen. Dat is een onnoemelijk voorrecht. Die smalle weg die wij moeten afleggen naar de nauwe poort kan eng en soms verlaten zijn. Er liggen veel struikelblokken op die weg, maar door ons te verdiepen in Gods Woord kunnen wij er over heen stappen. Sowieso kunnen wij niet ontsnappen aan de moeilijkheden van deze wereld, maar veel moeilijkheden kunnen wel vermeden worden door naar de Watten van God te leven. Onze liefde voor God (Jehovah) en zijn zoon Jezus (Jeshua) Christus de Messias kan ons vijanden maar ook vrienden opbrengen. Zeker mogen wij zijn dat in geval van eenzaamheid of als wij het niet meer zien zitten, wij steeds terecht zullen komen bij diegene die ons in Zijn hart draagt. Wij hoeven geen doodsangsten uit te staan, wij hoeven niet in het donker te blijven, Hij is ons steeds nabij.
    Jezus had zijn discipelen opgedragen om te gaan verkondigen. Zij die zich Christen noemen zouden moeten doen wat Jezus van Nazareth, de Christos, hen heeft voorgedaan. Daarom roep ik ook gezwind met u dat mensen naar buiten zouden durven komen en kleur bekennen. Laten wij samen bidden dat meer mensen vrijmoedigheid tot spreken zullen krijgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s